រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ក្មេង​ជំទង់​ដ៏​តូច​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាប់​ថើប​ក្រោម​ផ្កាឈូក

សក់ខ្មៅស្ដើង និងរាងតូចស្លីបបឺតជញ្ជក់ដុង និងស្ទីលស្ទីលបែបឆ្កែចចកក្នុងផ្កាឈូក រហូតដល់ទារកនោះទទួលបានទឹកកាមពេញមុខ។

រយៈ:

03:15

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច