រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ស្អាតណាស់ ប្រ៊ុយណេត៍មីល ប្រពន្ធបឺតជញ្ជក់ក្បាលដោះ ទាំងយប់ថ្ងៃអាទិត្យ ខូចណាស់

ការរួមចំណែក dilettante ដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ, មានភាពសប្បាយរីករាយ

រយៈ:

01:18

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច