រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

Emilia និង Valdemar

Emilia ចាត់​ទុក​ការ​រួម​ភេទ​ដូច​ជា​អាហារ ហើយ​ទារក​នោះ​ត្រូវ​ការ​វា​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ។ នាង​ត្រូវ​ការ​ការ​រួម​ភេទ​ទី​១ ពេល​នាង​ក្រោក​ពី​ព្រលឹម​ពេល​រសៀល ហើយ​បន្ទាប់​ពី​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​មួយ​ទៀត។ យប់នេះ វាជា valdemar ដែលផ្តល់ឱ្យនាងនូវបំណែកនៃ ramrod រឹងនៅក្នុងបំពង់ករបស់នាង។

រយៈ:

10:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច