រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ស្អាតណាស់ ប្រពន្ធដើមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ធ្វើរឿងក្ដៅសាច់ជាមួយប្តី

មិត្ត​ភក្តិ​អារ៉ាប់​ដ៏​អស្ចារ្យ​ម្នាក់​ទៀត​រួម​ចំណែក​ដល់​ពិភព​លោក​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ សូម​រីករាយ​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​ខ្ញុំ

រយៈ:

01:02

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច