រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ស្អាត​ណាស់​ប្រពន្ធ​ប្រ៊ុយណេ​កូឡុំប៊ី​ជិះ​ប្តី​ជល់​មាន់​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

ការរួមចំណែករបស់ឡាទីនដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការធ្វើឱ្យពិភពលោកកាន់តែប្រសើរឡើង សូមរីករាយជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ

រយៈ:

07:48

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច