រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប្រពន្ធ​ប្រ៊ុយណេត៍ មីលហ្វ៍ ស្អាត​ជាមួយ​វ៉ែនតា​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ផ្លុំ​ផ្លុំ​ពេញ​មួយ​យប់​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

ការរួមចំណែកដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់ពិភពលោកដ៏ល្អប្រសើរ សូមរីករាយជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ

រយៈ:

05:18

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច