រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ស្រោមដៃនីឡុងសម្រាប់សមាជិក

គាត់មិនអាចរស់នៅដោយគ្មានពេលខ្ញុំពាក់ស្រោមដៃក្នុងអំឡុងពេលដែលផ្តល់ឱ្យគាត់នូវចុងភៅសើចទេហើយនោះជាអ្វីដែលគាត់គ្រោងនឹងចុចលើតំណភ្ជាប់នេះវគ្គនេះ។

រយៈ:

06:55

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច