រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

Heather សាក់រូប Blonde ត្រូវការឧបករណ៍មួយ។

Heather ជា​សក់​ពណ៌​មាស​ដ៏​ក្ដៅ​គគុក ដែល​មាន​ដើម​ទ្រូង​សិចស៊ី ហើយ​នាង​មាន​ទំហំ​ធំ​ជាង​សុខ​ចិត្ត​ពង្រីក​ថ្ពាល់​របស់​នាង ហើយ​យក​ឆ្អឹង​របស់​គេ​មិន​អាច​យល់​បាន។

រយៈ:

05:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច