រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប៍នតង់ដេងក្តៅអង្រួនក្បាលសុដន់

កូនមាន់​សក់​ពណ៌​មាស​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​មាន bazookas ធំ​បំផុត ហើយ​ទារក​នេះ​ត្រូវ​បាន​បើក​ពេល​មនុស្ស​ឃើញ​ពួកវា។ នាងប្រើប្រដាប់ក្មេងលេងផ្លូវភេទ។

រយៈ:

03:08

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច