រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ឡាទីនដែលមានស្នាមសាក់ត្រូវបានលាតត្រដាងទាំងអស់។

កូន​មាន់​ឡាទីន​មួយ​ក្បាល​លាត​ត្រដាង​ទ្វារមាស​មាន​ជាតិ​ទឹក​ក្នុង​ឈុត​ភាពយន្ត​នេះ ហើយ​កូន​តូច​នេះ​យក​ម្រាម​ដៃ។ រកមើលពីរបៀបដែលនាងលិទ្ធម្រាមដៃរបស់នាង

រយៈ:

08:16

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច