រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប្តីប្រពន្ធកំពុងកុហកសម្រាប់យើង

គូ​ព្រៃ​ត្រូវ​បាន​ដោះ​ចេញ​នៅ​ពី​មុខ​កាមេរ៉ា​បណ្ដាញ។ ពួក​គេ​កំពុង​តែ​សិច​ស៊ី​គ្នា​ក្នុង​ឈុត​សិច​ស៊ី​មួយ​នេះ។ ពិនិត្យមើលពួកវា។

រយៈ:

01:51

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច