រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ក្មេងជំទង់កំពុងទទួលបានមាន់មួយ។

ក្មេង​ជំទង់​សិចស៊ី​ម្នាក់​ដែល​មាន​អាយុ​ស្រប​ច្បាប់​កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​ពាក់​រោម​របស់​នាង។ នារី​នោះ​កំពុង​ថ្ងូរ​យ៉ាង​រំជួល​ចិត្ត ខណៈ​នាង​កំពុង​តែ​ត្រូវ​គេ​វាយ។

រយៈ:

05:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច