រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

គូស្នេហ៏ចាស់ទុំមួយគូកំពុងស៊ីសាច់ជាមួយគ្នា

ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ពណ៌ទង់ដែង និងម្តាយសក់ខ្មៅងងឹត ខ្ញុំចង់បបួលប្តី និងរួមរក្សជាមួយគ្នានៅលើសាឡុងតែមួយ។

រយៈ:

10:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច