រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ស្អាតម៉ិចស៊ីកូ មិត្តស្រីជនជាតិអាមេរិកកាំង បៀមមាន់ពេលឪពុកម្តាយចាកចេញ

ការរួមចំណែក dilettante ដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ, មានភាពសប្បាយរីករាយ

រយៈ:

08:08

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច