រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ជ្រៀតចូលរន្ធគូថរបស់នាងយ៉ាងជ្រៅ

ការរួមភេទតាមរន្ធគូថគឺជាអ្វីដែលកូនមាន់នេះមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានបរិមាណច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់ ហើយនោះជាអ្វីដែលឈុតមិនអាជីពនេះគឺនិយាយអំពី។ អ្វី​ដែល​កូន​ត្រូវ​ធ្វើ​គឺ​ពង្រីក​ជើង​វែង​ឲ្យ​ទូលាយ ហើយ​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​បញ្ចេញ​ក្បាច់​សិចស៊ី​ពេញ​មួយ​យប់…

រយៈ:

08:00

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច