រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ខ្ញុំជាសិស្សសាលាដែលល្ងង់

អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺដើម្បីឈានដល់ o-o-o ដ៏ធំដែលពឹងផ្អែកខ្លាំង ហើយប្រសិនបើខ្ញុំបន្តប្រើឧបករណ៍រួមភេទដ៏វែងរបស់ខ្ញុំដូចនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះ វាស្ទើរតែប្រាកដណាស់ថាវាមានបំណងនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។

រយៈ:

03:15

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច