រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប៍នតង់ដេង កំពុងមានការរួមភេទ

ក្មេង​ជំទង់​អាយុ​ស្រប​ច្បាប់​ម្នាក់​ដែល​មាន​រោម​ចៀម​កំពុង​ទទួល​រោម​ចៀម​ក្នុង​រន្ធ​រោម​ដ៏​គួរ​ឱ្យ​ស្រលាញ់​របស់​នាង។ នាង​កំពុង​យក​បង្គោល​ធំ​ដែល​មិន​អាច​យល់​បាន​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​នាង។

រយៈ:

07:30

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច