រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ការ​ញ៉ាំ​ទឹកកាម​ជា​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ

បន្ទាប់​ពី​ជញ្ជក់​ឧបករណ៍​រឹង​របស់​មិត្ត​ខ្ញុំ​រួច ខ្ញុំ​សុខ​ចិត្ត​លុត​ជង្គង់​បើក​បំពង់ក ហើយ​យក​វា​ចេញ​ពី​ក្នុង​រន្ធ​មុខ​មិន​អាច​យល់​បាន។ ក្លិន​ទឹក​ស្អុយ​របស់​គាត់​កំពុង​ធ្វើ​ឱ្យ​ទ្វារមាស​របស់​ខ្ញុំ​មាន​ជាតិ​ទឹក​ពេញ​ខ្លួន។

រយៈ:

01:26

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច