រួមភេទសពិសេស។ ពេញវ័យន្តរួមភេទ

ប្រ៊ុយណេត​ពណ៌​ក្រហម​ស្រាល​បឺត​ជញ្ជក់​មាន់

ក្រោយ​ពី​បាន​ដោះ​សំលៀកបំពាក់​ចេញ​ទាំង​ស្រុង​នោះ ពណ៌ត្នោត​ងងឹត​មួយ​កំពុង​លុត​ជង្គង់​ជញ្ជក់​គូស្រករ​របស់​នាង ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​ខ្លួន​នាង​មាន​ទឹក​ជោរ​សម្រាប់​ការ​រួមភេទ។

រយៈ:

01:19

ស្លា:

ទាក់ទងវីដេអូសិច